VOTIX - Система за електронно гласуване

Печат
Системата за електронно гласуване VOTIX, разработена от КРУС Електроник ООД реализира прозрачно, точно и всеобхватно управление, контрол и регистрация на процеса на обсъждане и гласуване. Може да се прилага във всички обществени и частни органи на управление, които използват тези процедури – Народното събрание, Общински съвети, бордове на директори, комисии, комитети и др. Идентификацията на гласуващите е на базата на електронни безконтактни (RFID) карти, като в случаите на изисквания за абсолютна точност на отчитането и невъзможност за гласуване с повече от една карта, към нея може да се добави и модул за биометрична идентификация чрез пръстов отпечатък.
VOTIX предлага модерно, надеждно и лесно за работа и контрол решение на проблема с обективното регистриране и управление на процесите при обсъждане и гласуване.
Пълно описание...