Решения

Печат

Решенията на КРУС Електроник в областта на интегрираните електронни системи за сигурност са в две основни посоки:

Тези решения на КРУС Електроник са проектирани не само за вътрешно-системна интеграция, но и за  изграждане на комплексни системи за сигурност с елементи и от двете големи групи.

Интегрираната система за видеонаблюдение, идентификация, запис и архивиране (ВИЗА) се състои от следните взаимно свързани подсистеми:

Мощното програмно осигуряване в областта на интегрираните електронни системи за видеонаблюдение, изцяло разработка на КРУС Електроник, дава възможност за изграждане както на всякакви комбинации от под-системи, работещи върху единна платформа и с един общ потребителски интерфейс, така и интегрирането им с други системи за контрол и управление,  или в йерархични структури с един или няколко центъра за контрол и управление.  Пример за това е концептуалната разработка, наречена TRAFIX, която цели изграждането на единен център за управление на транспортната инфраструктура на едно населено място, община област и т.н.

Хардуерните устройства от фамилията ACIDIX на КРУС Електроник са основата за изграждане на интегрирани системи за контрол на достъп, охрана,  управление на сгради и обекти с разплащане от различна сложност и функционалност, самостоятелно или като комбинации от:

Идентификацията на служители, посетители, автомобили, гости на хотела, ресторанта и паркинга е базирана на пасивни и активни радио-идентификатори за безконтактно четене тип “Proximity”.

Предлаганите програмни пакети на софтуера на интегрираните системи за контрол на достъп и охрана SICOND Mini, Lite и Pro позволяват изграждането от най-прости системи до йерархични структури в национален мащаб  с  компютърни центрове с обща база данни за единен контрол на множество локални системи. Програмните пакети SICOND Parking Lite и Parking Pro,  SICOND Hotel и  SICOND Restaurant предлагат възможност за изграждане както на самостоятелни паркинг, хотелски и ресторантски системи, така и интегрирането им със други системи за контрол на достъп и охрана,  или в йерархични структури с един или няколко центъра за контрол и управление. Пример за това е разработката на единната система за сигурност, видеонаблюдение, достъп и паркиране на гр. Несебър и к.к. Слънчев Бряг, която е в пълна експлоатация от 2008 г. и включва в себе си елементи от всички разработени от КРУС Електроник интегрирани електронни системи за  сигурност.